سیاست مرجوعی و عودت فروشگاه اینترنتی بدون روغن به شرح زیر است.

  • حتما برای مرجوعی هر کالایی باید جعبه محصول بطور سالم نگهداری شود. پس لطفا تا مدت مورد نظر جعبه هر محصول را بطور سالم نگهداری کنید. هرگونه پارگی، خرابی و نوشتن روی جعبه متاسفانه امکان مرجوعی کالا را از بین خواهد برد. پس لطفا این موضوع را مورد نظر قرار بدهید، تا خدایی نکرده شرمنده‌تان نشویم.

در صورتی که به هر دلیلی کالای خریداری شده کار نمی‌کند، نگران نباشید محصول امکان مرجوعی دارد. فقط شما می‌بایست لطف کنید، حداکثر تا 24 ساعت بعد از دریافت محصول خریداری شده، گزارش خرابی محصول را به همکاران پشتیبانی فروشگاه اینترنتی بدون روغن اعلام کنید.